9 ביולי 2013

נשיאה נכונה של ילקוט

שנת הלימודים בפתחה והורים רבים ומודאגים בהקשר בחירת הילקוט הנכון לילדם. הורים וילדים רבים מתלוננים על הקושי בסחיבת התיק ללימודים. סחיבה לא נכונה ואינה מותאמת יכולה […]