24 ביוני 2013

יתרונות ההליכה

הליכה היא דבר חשוב מאין כמוהו בחיי היום יום ועל אחת כמה וכמה בתור ספורט. במאמר הנ"ל אסקור מדוע זה טוב וחשוב ללכת לשם הספורט ולשם […]